הסכמים לפני הנישואין, מי צריך את זה ? למה זה טוב?

הסכם לפני הנישואין או כשמו הידוע הסכם ממון הוא חוזה כתוב שנוצר על ידי שני אנשים לפני נישואיהם. ההסכם מפרט את כל הרכוש {מקרקעין, מטלטלין והון } של כל אחד מהצדדים {גם החובות} ומציין מה יהיו זכויות הקניין של כל אחד מהם לאחר הנישואים ועוד יותר במידה של גירושים.
מי צריך הסכם ממון? 
בניגוד לדעה הרווחת, הסכם ממון מקדים הוא לא רק לעשירים, גם אנשים ללא נכסים ורכוש מרובה
ממולץ ורצוי שיעשו הסכם ממון לפני הנישואים. הבהרת זכויות פיננסיות הן הכרח בסיסי בעידן של
ימנו.
הסכם ממון – הסכם קדם נישואין הוא בחזקת להקדים תרופה למכה. במקום להמתין לוויכוחים
פוטנציאלים על רכוש, מזונות, ירושות, זכויות וחובות, עושים הסכם שמייצר כר בטוחה להווה ולעתיד.
אם לא עושים הסכם קדם נישואין – הסכם ממון, במידה ולא תצליחו להגיע להסכם גירושים לשביעות
רצון שני הצדדים, בית המשפט יהיה זה שיחליט מה יעלה בגורלם של הנכסים שלכם.
הסכמי ממון הופכים להיות נפוצים יותר ויותר, ככל שגירושים הופכים נפוצים יותר ויותר.
בתי המשפט מכבדים הסכמי ממון וכיום, כל מדינה מתירה זאת, אלא אם כן יוכח שההסכם היה בלתי הוגן בעליל. עם זאת, בתי המשפט עדיין מסתכלים היטב על הסכמי ממון ולכן חשוב לנהל מו”מ ועוד יותר חשוב שנוסח ההסכם יהיה ברור, מובן ולא משתמע לשני פנים לא מבחינה אישית ולא מבחינה משפטית.
ההמלצה היא לבצע הסכם ממון יחד, אצל עו”ד שמתמחה בנושא ולהגיע בשיתוף פעולה בריא להסכם שיביא לשביעות רצונם של הצדדים גם עכשיו ,במצב ההרמוני הנוכחי לפני החתונה, וגם לאחריה במידה והנישואים יסתיימו מסיבה כזו או אחרת.

0523875553