Practice Areas

Why You Need the Top Lawyers

עו”ד שמעון רובין  מומחה לדיני משפחה.  המשרד מעניק מענה וליווי משפטי החל מפתיחת תיק גירושין, דרך צוואות וירושה,  הסכמי ממון, הסכמי פירוד לאחר גישור וכלה בטיפול בתיקי מזונות בהוצאה לפועל. משרד עם מעל 30 שנות ניסיון ואלפי תיקים בתביעות למזונות ילדים ומזונות אישה (טרום גירושין), אחריות הורית והסדרי שהות (משמורת ילדים והסדרי ראיה),ניכור הורי ,  כתובה, הסכמי ממון, טיפול בצואות וירושות, אפוטרופסות ותביעות אבהות.

 

כל תהליך משפטי אינו קל ללקוח, ומעבר לאסטרטגית הפעולה בדרך לניצחון יש גם מערבולת רגשית לא פשוטה, ולכן חשוב שמי שמלווה אתכם בהליך יבין אתכם, יראה אתכם ויעניק לכם את הביטחון במטרה, בדרך וגם בתוצאה. המטרה היא התוצאה הכי טובה עבורכם! לטווח הקצר והארוך כאחד! המטרה אינה לצאת למלחמות, אלא להשיג תוצאות! 

הסכם ממון

או בשמו הנוסף – הסכם טרום נישואים, הוא הסכם בעל תוקף משפטי הנערך בין בני זוג לפני הנישואים {ולעיתים גם במהלך הנישואים} ומטרתו להסדיר בהסכמה עניינים כלכלים בעיקר, אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת אם יתערערו היחסים בעתיד.

גירושים

סיום פורמלי של קשר נישואים בין בני זוג דורש הסדר משפטי. כמו כל הליך ניתן לעבור אותו בנועם ובהידברות אך לצערנו לעיתים יש צורך בהתערבות של ערכאות משפטיות הסדרים וצווים.

מזונות

על פי החוק בישראל , הורה חייב לשאת בצרכי מחייתם של ילדיו הקטינים {מזונות ילדים}. במקרים בהם ההורים נפרדו גם בטרם הוסדר הליך גירושים, משלם הורה אחד להורה שהילדים במשמורתו.

פירוק שיתוף

בהליך גירושים יש צורך בפירוק שיתוף הנעשה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג. לפירוק שיתוף השלכות כלכליות על שני הצדדים. נכסים הנחלקים בין בני הזוג הם דירת מגורים, זכויות סוציאליות, נכסים עסקיים ועוד…

צוואה

מסמך משפטי מחייב, בו מורה אדם עוד בחייו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה תיהיה בתוקף אם נערכה כדין באחת הדרכים הקבועות בחוק ולא נפל בה פגם שאינו ניתן לתיקון.

ירושה

בהליך גירושים יש צורך בפירוק שיתוף הנעשה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג. לפירוק שיתוף השלכות כלכליות על שני הצדדים. נכסים הנחלקים בין בני הזוג הם דירת מגורים, זכויות סוציאליות, נכסים עסקיים ועוד…

0523875553