about

משרד עו"ד שמעון רובין משרד בוטיק המתמחה בדיני המשפחה.

ניסיון של מעל 30 שנה מעניק ללקוחותיו יתרון גדול בזירה המשפטית. הייחודיות של עו”ד רובין הינה ביחס האישי, בחדות המחשבה והפעולה, באכפתיות ובאמפטיה ללקוח ולמצב.

“להגיד ניצחנו זו לא אמירה של מה בכך בטח לא בגירושים שזו סיטואציה משפטית מורכבת סבוכה וטעונה ברגשות. יותר מאשר אני רוצה לנצח ולהביס את הצד שכנגד אני רוצה שהלקוח שלי יעבור את המשוכה על הצד הטוב ביותר.

אין לי עניין להכות את הצד השני, אני לא רודף אותו ואיני רואה צורך במיליטנטיות מיותרת, אם צריך חושפים ציפורניים אבל המטרה היא ברורה  – והיא שהלקוח שלי יקבל את שמגיע לו!

אין צורך במתקפות מיותרות בכדי להרשים, יש צורך במעשים בכדי להגיע ליעדים.

מטבע הדברים בתיקי גירושים יש גם מלחמות. כשצריך אני גם מנהל קרבות קשים, אך גם בתוכם אני מוצא דרך לפתוח צוהר להידברות ומו”מ כאשר טובת הלקוח היא חזות הכל.” 

History & Expertise

0523875553